Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja na temat projektu „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik”

Gmina Kamiennik informuje, że realizuje projekt partnerski „Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Kamiennik” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w którym Partnerem Wiodącym jest instytucja szkoleniowa Optima s.c. Ewa i Tomasz Sawiccy, Marek Kałuski.

Partnerstwo zostało nawiązane w celu zaspokojenia potrzeby wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej w Kamienniku, doposażenia tych szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podniesienia kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej obu placówek.

Wartość dofinansowania: 390 840,67