Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadamiam, że w dniu 4 listopada 2020 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 8. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik,
 2. w sprawie ''Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2021 rok''
 3. w sprawie rozpatrzenia skargi,
 4. w sprawie przekazania petycji,
 5. w sprawie zmiany uchwały (stawka opłat za gospodarowanie odpadami),
 6. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym,
 7. w sprawie zmiany budżetu gminy
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Zamknięcie obrad XVIII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś 


PDFprojekt uchwały w sprawie -Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na 2021 rok-.pdf (530,67KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi ._. (kompostowniki).pdf (866,98KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały (stawki podatkowe).pdf (1,06MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,54MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (1,83MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (9,04MB)

PDFprojekt uchwały w sprawie przekazania petycji.pdf (1,30MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl