Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
 2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
 1. Wolne wnioski i informacje.

1) Informacja o wykonaniu budżetu o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 2. Zamknięcie obrad XIX sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.pdf (1,84MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.pdf (4,95MB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl