Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie protokołu Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021,
 3. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice,
 4. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary,
 5. w sprawie zmiany budżetu gminy,
 6. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 7. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
 1. Wolne wnioski i informacje.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Zamknięcie obrad XX sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.pdf (2,38MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2021.pdf (554,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice.pdf (821,10KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Szklary.pdf (1,17MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (217,46KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl