Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ogłoszenie w sprawie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE

w sprawie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

 

W okresie obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID-19 nałożono na gminy realizację zadania pod nazwą transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:

  • osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie
    o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania
    do najbliższego punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  • osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe
    do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców

mogą zadzwonić do Urzędu Gminy Kamiennik

tel. 774312196

w celu zgłoszenia potrzeby transportu do punktu szczepień i uzyskania informacji.