Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o stanowisku do samospisu internetowego dla Narodowego Spisu Mieszkań i Ludności 2021

Gminne Biuro Spisowe w Kamienniku informuje, że udostępnione zostało w budynku Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1-go Maja 69 w biurze nr 1
stanowisko do samospisu internetowego.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo w stanie epidemii oraz ze względu na obowiązujące ograniczenia
osoby zamierzające skorzystać z tej możliwości proszone są o uzgodnienie terminu wizyty
pod numerem telefonu 77 4312 135 wew. 16 

Więcej informacji o NSP 2021 znajdziesz na https://spis.gov.pl