Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przedstawienie protokołów Komisji Rewizyjnej.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Budżetu i Finansów.
 8. Przedstawienie protokołów Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 9. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 18.01.2021 r.).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 25.01.2021 r.).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 02.03.2021 r.).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 23. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Kamiennik.

     

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                       Mariusz Kuś


PDFprojekt uchwały zmieniający uchwałę w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,15MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.pdf (288,68KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 25.01.2021 r.).pdf (351,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 18.01.2021 r.).pdf (358,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja z dnia 02.03.2021 r.).pdf (351,19KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.pdf (590,67KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf (667,04KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.pdf (627,14KB)

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany budżetu gminy.pdf (1,73MB)

PDFprojekt uchwały w spr. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (537,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostrczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.pdf (455,72KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl