Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy

W załączniku znajduje się Statut Gminy Kamiennik uchwalony dn. 22. 04. 2003 r.


PDFStatut Gminy Kamiennik.pdf (171,05KB)

PDF    Uchwała Nr XLII-307-23 z dn. 4.04.2023 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (162,04KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-229-22 z dn. 23.02.2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (161,31KB)

PDF    Uchwała Nr XL-231-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (109,03KB)

PDFUchwała Nr XVI-66-16 z dn. 28.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Rady Gminy Kamiennik.pdf (343,80KB)