Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku XXV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Wiceprzewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 12. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Kamiennik. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                      /-/ Mariusz Kuś


PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich.pdf (722,29KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kamienniku poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.pdf (600,05KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (586,74KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: