Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacje dla hodowców trzody chlewnej w sprawie wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie przypomina o konieczności utworzenia i posiadania przez każde gospodarstwo utrzymujące świnie planu bezpieczeństwa biologicznego, które jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającej szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do przemieszczenia świń
z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I,II,III.

Aktualnie nie jesteśmy w żadnym z obszarów objętych ograniczeniami, ale z uwagi na zmieniającą się sytuację, dochodzące nowe ogniska każdego dnia, a co za tym idzie powiększające się obszary objęte ograniczeniami, występujące już na terenie województwa opolskiego, należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po 31 października 2021r., będzie stanowił poważna przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary, kiedy się w nich znajdziemy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie apeluje do rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich przedłożenia celem zatwierdzenia w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa tel./fax 77 433 34 65, e-mail:

 

Załączniki:

1. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605.pdf

2. Informacja RWK 2021_605.docx

3. Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605.docx

4. Plan bezpieczeństwa biologiczengo -gospodarstwa-POWYŻEJ 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605.docx

5. Plan bezpieczeństwa_biologicznego_gospodarstwa_DO 300 sztuk-średniorocznie_RWK2021-605.docx