Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Dofinansowanie uzyskane na zadanie „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2021"

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

na zadanie pn.: 

„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2021”

 

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 483/2021/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 21 października 2021r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2021”. Kwota dotacji wyniosła – 4 351,58 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 5 847,27 zł brutto, z czego:

  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  1 432,58 zł;    
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Warszawie- 2 919,00 zł;
  • ze środków budżetu Gminy Kamiennik- 1 495,69 zł.

            W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 8,34 Mg odpadów zawierających azbest.