Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Legalne zatrudnianie cudzoziemców

Straż-Graniczna.jpeg

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza wszystkich pracodawców z powiatu nyskiego na spotkanie informacyjne* dotyczące legalnego zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP, które odbędzie się 23 listopada 2021 roku w godzinach 10.00-12.00.

Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z Placówki Straży Granicznej w Opolu, który przedstawi m.in. następujące zagadnienia:

  • dokumenty wymagane od cudzoziemców w trakcie wjazdu i pobytu na terytorium RP,
  • kryteria, które musi spełnić cudzoziemiec podejmujący pracę na terytorium RP.
  • sankcje, jakimi może być objęty cudzoziemiec za pobyt lub podjęcie pracy wbrew obowiązującym przepisom,
  • konsekwencje, jakie może ponieś obywatel Polski, który nielegalnie zatrudni albo umożliwi nielegalny pobyt cudzoziemcowi,

 

*z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny spotkanie odbędzie się w formie online.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt:

Jolanta Woźniak, tel. 77 448 99 37, j.wozniak@nysa.praca.gov.pl