Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 16. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice.pdf (1,51MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (1,82MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Wilemowicwe.pdf (1,52MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletnij prognozy finansowej.pdf (1,13MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (834,30KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: