Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku

termomodernizacja.jpeg

Gmina Kamiennik otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 500 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycję pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku”.

Całkowita wartość inwestycji: 679 590,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000,00 zł