Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu
  i Finansów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Kamiennik.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Kamiennik.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kamiennik uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach
  i ćwiczeniach.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 24. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Gminy Kamiennik. 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (335,11KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów.pdf (308,16KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (357,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (349,38KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (370,57KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Kamiennik.pdf (675,30KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Kamiennik.pdf (657,08KB)

PDFProjekt uchwały w spr. ustalenia wysok. ekwiwal. pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy Kamiennik uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwi.pdf (503,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały.pdf (498,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (Goworowice).pdf (395,71KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (Wilemowice).pdf (454,54KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Szklary.pdf (523,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku wplaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (363,38KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia WPF.pdf (1,23MB)

 


 

INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: