Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacje o nadawaniu numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Nadawanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską od dnia 24 lutego 2022r., w związku z konfliktem zbrojnym:

 • Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL mogą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Kamiennik, pierwsze piętro pokój nr 10, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 77 4312 135 wew. 20, bądź osobiście
 • Wniosek o nadanie numeru Pesel należy wypełnić dużymi literami w alfabecie łacińskim.
 • Wniosek w formie papierowej wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL
 • Wniosek składa się osobiście w urzędzie gminy.
 • Złożenie wniosku jest bezpłatne.
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin
  są zobowiązani dołączyć jedną aktualną, kolorową fotografię (kupony do fotografa pobiera się w UG pokój nr 10)
 • Fotografia powinna być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii o wymiarach 35x45 mm.
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Należy mieć ze sobą dokument podróży, na podstawie którego przekroczono granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia
  w przypadku dzieci, które nie posiadają żadnych dokumentów).
 • Składając wniosek należy podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne) i mieć przy sobie telefon.

 

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy
  lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które ukończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie dziecka.