Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ankieta dla Mieszkańców dotycząca zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Kamiennik

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w skrócie MKiŚ) z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1530) oraz decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE prosimy Mieszkańców Gminy Kamiennik posiadających na własnych posesjach przydomowe kompostowniki (posiadających zwolnienie z części opłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) o wypełnianie oraz złożenie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych BIO (kompostownik) na terenie Gminy Kamiennik.


Pozyskane dane posłużą do sporządzenia rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w celu wyliczenia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2021 r.. Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych wytwarzanych i zagospodarowanych przez mieszkańców Gminy Kamiennik, a które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarki odpadami.


Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Kamienniku lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik
odpady@kamiennik.pl w terminie do 30 czerwca 2022 r.


PDFAnkieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów.pdf (112,18KB)