Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dla osób, które złożyły wniosek w ramach programu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

fundusze eur polska cyfrowa.jpeg

Gmina Kamiennik otrzymała dofinansowanie w kwocie 83 200,00 zł w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Po weryfikacji wszystkich oświadczeń złożonych przez rodziców dzieci do lat 18 oraz przez uczniów pełnoletnich do dofinansowania zostało zakwalifikowanych 32 beneficjentów.


W ramach dofinansowania zakupiony został sprzęt komputerowy – laptopy wraz z niezbędnym oprogramowaniem do nauki zdalnej.  
Gmina Kamiennik jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od zakończenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu.


O terminie i miejscu odbioru laptopów poszczególni wnioskodawcy będą informowani telefonicznie w najbliższym czasie.


                                                                                               Wójt Gminy Kamiennik
                                                                                                     Kazimierz Cebrat