Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Aktualności

 • 19 06.2012

  Program Lata Kwiatów - Otmuchów 2012

   

  Plakat.jpeg
   

  Czytaj więcej
 • 14 04.2010

  Żałoba Narodowa

  zaloba

  W związku z katastrofą samolotu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i innymi najważniejszymi osobami w państwie Marszałek Sejmu RP ogłosił tygodniową żałobę narodową.

  Czytaj więcej
 • 08 06.2007

  Dni Kamiennika

  Program obchodów Dni Kamiennika
  Czytaj więcej
 • 25 10.2012

  Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

   

  Wójt Gminy Kamiennik zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

  Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały „Program współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok ”

  Czytaj więcej
 • 21 09.2010

  NIeruchomości przeznaczone do sprzedaży

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży :

  Czytaj więcej
 • 16 03.2010

  Sprzedaż nieruchomości

  Wójt Gminy Kamiennik informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

  Czytaj więcej
 • 21 03.2012

  Spotkanie dla przedsiębiorców

   

  „Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  - poddziałanie 1.3.2 RPO WO 2007-2013”

   

  Spotkanie odbędzie się 22 marca 2012 roku (czwartek) o godzinie 12.00 
  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, ul. Słowiańska 19, („Klub Pracy” wejście z prawej strony budynku).

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o potwierdzenie uczestnictwa na załączonym poniżej formularzu zgłoszeniowym do dnia 21.03.2012 r. na adres mailowy: lpi@pup.nysa.pl lub przesłanie na nr fax: 77 448 25 86 bądź doręczenie do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie, ul. Słowiańska nr 19 (pok. nr 37).

  Poznaj szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. 
  Najbliższy nabór w ramach powyższego poddziałania planowany jest w terminie od 12 do 26 kwietnia 2012r.

   

   

  Czytaj więcej
 • 17 02.2012

  Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Przedstawiamy wykaz dyżurów w ramach organizowanego "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw"

  Czytaj więcej
 • 22 03.2011

  Międzynarodowe Targi Pracy „Perspektywy 2011”

  plakat.jpeg
   

  Czytaj więcej
 • 08 06.2007

  E-Urząd

  E-Urząd w Gminie Kamiennik

  Czytaj więcej