Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

II edycja konkursu plastycznego – Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka

Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka.png

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu plastycznego organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat).

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającą wieś.

ZAŁOŻENIA KONKURSU
Konkurs trwa od 27 lipca 2022 r. do 14 września 2022 r.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) i wczesnoszkolnym (7-9 lat) z województwa opolskiego, których opiekunowie poprawnie wypełnią i dostarczą dokumenty stanowiące załączniki do regulaminu.
Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przekazując ją wraz z dokumentacją (załączniki nr 1, 2, 3 do regulaminu) do Opolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie wykonanych prac. Praca powinna być w formacie A-4.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni zwycięzców za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnionych.
Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości pisemnej (email) lub telefonicznej w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.


PDFRegulamin drugiej edycji konkursu pt. „Nasza oPolska wieś widziana oczami dziecka”.pdf (685,49KB)

PDFKarta zgłoszenia do drugiej edycji konkursu plastycznego (2).pdf (164,58KB)