Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że dnia 10 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Gminę Kamiennik oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu
  w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
 12. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określeni rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.pdf (819,41KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu.pdf (657,28KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf (920,65KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: