Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o uzyskanych środkach na operację pn: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku”

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja pn: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Kamienniku”

mająca na celu rozwój infrastruktury technicznej

na terenie Gminy Kamiennik

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 7.2

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020