Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Służby Więziennej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zaprasza osoby chętne do pracy w Zakładzie Karnym w Nysie na spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Służby Więziennej, które odbędzie się dnia 14 listopada o godzinie 10.00 w siedzibie naszego urzędu.

sluzba-wiezienna.jpeg


O przyjęcie do służby może się ubiegać osoba:

 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca uregulowany stosunek - do służby wojskowej,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • osoba niekarana,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie.

 

Pakiet korzyści, wynikających z przynależności do Służby Więziennej, to:

 • stałe zarobki zagwarantowane przepisami,
 • stabilność zatrudnienia,
 • mianowanie na stanowisko, a nie umowa o pracę,
 • zasiłek na zagospodarowanie w momencie przejścia do służby stałej,
 • dopłata do wypoczynku, równoważnik za przejazd na każdego członka rodziny,
 • wsparcie mentora w pierwszych miesiącach służby,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych,
 • jasno określone zasady zachowania, etyki,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • nagrody uznaniowe za wzorowe wykonywanie obowiązków,
 • pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego w służbie stałej,
 • równoważnik za brak lokalu mieszkalnego,
 • równoważnik za remont lokalu mieszkalnego,
 • ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Magdalena Szczepaniak, Doradca klienta 774489955, e-mail: m.szczepaniak@nysa.praca.gov.pl

Agata Jamińska, Doradca klienta 774489929, e-mail: a.jaminska@nysa.praca.gov.pl