Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach

dofinansowanie nkjig.jpeg

Informujemy, że Gmina Kamiennik realizuje operację pn: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Utworzenie miejsca do wspólnych spotkań i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Lipnikach.

 

Inwestor: GMINA KAMIENNIK

 

Zakres operacji: wykonanie remontu elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Lipnikach z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz schodów zewnętrznych, z zagospodarowaniem terenu (wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej, wykonanie trawników i sadzenie drzew) oraz z wyposażeniem obiektu w schodołaz dla osób niepełnosprawnych.