Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o preferencyjnej sprzedaży węgla

Gmina Kamiennik potwierdziła udział w procesie dystrybucji węgla, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Kamiennik od poniedziałku 14 listopada mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Dystrybucja węgla powierzona zostanie jednemu ze składów węgla działających na terenie Gminy Kamiennik, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.
Gmina Kamiennik nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany);

2.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

3.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

4.  Do ceny wskazanej w punkcie 3 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

 

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Kamiennik zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wnioski na I transzę zakupu węgla można składać do 15 grudnia 2022r

Wnioski można złożyć: elektronicznie, osobiście w Urzędzie Gminy Kamiennik lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o terminie dokonania wpłaty (w kasie Urzędu lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie (fakturę), na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punkcie na terenie Gminy Kamiennik.

Uwaga!   Urząd Gminy Kamiennik nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy.

 

Do wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego należy dołączyć potwierdzenie pozytywnie rozpatrzonego wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku (do odbioru w GOPS Kamiennik).


PDFWniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf (159,89KB)