Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Badanie ankietowe

W ciągu ostatnich sześciu lat Nyskie Księstwo Jezior i Gór wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju. Zakończenie tego procesu i przygotowanie nowej Strategii wymaga dokonania oceny przeprowadzonych w latach 2016-2022 działań. Dlatego właśnie chcielibyśmy poznać Państwa opinię na ten temat.

Prosimy o ocenę całokształtu działalności Nyskiego Księstwa Jezior i Gór od 2016 roku poprzez wypełnienie załączonej w poniższym linku anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców naszego terenu.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 2 minut.