Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zaproszenie do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

W województwie opolskim zatwierdzony został dokument podziału terytorialnego w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Zarząd Województwa Opolskiego poprzez delimitację Obszarów Funkcjonalnych wskazał między innymi Subregion Południowy jako realizatora Innych Instrumentów Terytorialnych (IIT), które mają spełniać rolę instrumentu terytorialnego realizowanego w ramach strategii rozwoju lokalnego lub terytorialnego na podstawie art. 22 projektu rozporządzenia ogólnego.

Obszar Funkcjonalny Subregionu Południowego powstał w wyniku inicjatywy władz jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Subregionu.

Subregion Południowy tworzą:

 

 1. Gmina Baorów (gmina miejsko-wiejska),
 2. Gmina Branice (gmina wiejska),
 3. Gmina Głubczyce (gmina miejsko-wiejska),
 4. Gmina Kietrz (gmina miejsko-wiejska),
 5. Gmina Głuchołazy (gmina miejsko-wiejska),
 6. Gmina Kamiennik (gmina wiejska),
 7. Gmina Korfantów (gmina miejsko-wiejska),
 8. Gmina Łambinowice (gmina wiejska),
 9. Gmina Nysa (gmina miejsko-wiejska),
 10. Gmina Otmuchów (gmina miejsko-wiejska),
 11. Gmina Paczków (gmina miejsko-wiejska),
 12. Gmina Pakosławice (gmina wiejska),
 13. Gmina Skoroszyce (gmina wiejska),
 14. Gmina Biała (gmina miejsko-wiejska),
 15. Gmina Głogówek (gmina miejsko-wiejska),
 16. Gmina Lubrza (gmina wiejska),
 17. Gmina Prudnik (gmina miejsko-wiejska),
 18. Powiat głubczycki,
 19. Powiat nyski,
 20. Powiat prudnicki.
 

Zgodnie z Umową Partnerstwa Polityki Spójności 2021-2027, instrument IIT przewidziany jest do realizacja partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego IIT.

Jednym w warunków realizacji IIT jest przygotowanie „Strategii Rozwoju IIT”, której obligatoryjnym elementem jest zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych.

Tym samym przygotowywany przez Subregion dokument wymaga włączenia w proces partnerów społeczno-gospodarczych, szczególnie działających w obszarach:

 1. Społeczeństwa obywatelskiego,
 2. Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska,
 3. Promowanie włączenia społecznego,
 4. Praw podstawowych,
 5. Praw osób niepełnosprawnych,
 6. Równości i niedyskryminacji.

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030. Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania oraz wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Subregionu Południowego.

Ankieta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy_organizacje