Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Dane statystyczne Programu Czyste Powietrze na dzień 31.03.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu opublikował dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa opolskiego wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez Beneficjentów przedsięwzięć w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Lista:

https://www.wfosigw.opole.pl/media/czyste_powietrze_22.08/Dane_statystyczne_w_podziale_na_gminy_31.03.2023.pdf

Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2023 r. realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Kamiennik wygląda następująco:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 61 wniosków
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 50 umów
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 31 wypłat
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 575 272,94 zł

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat Programu na stronach internetowych: