Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLIV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Kamiennik.
 16. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

            /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf (307,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.pdf (448,39KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,36MB)

PDFProjekt uchwału w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (1,44MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarach.pdf (508,60KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały kredyt długoterminowy wodociąg Kłodobok.pdf (338,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały kredyt długoterminowy drogi Lipniki.pdf (340,83KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: