Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną w Kamienniku

polski ład - banner.jpeg

Gmina Kamiennik informuje, że otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.177.356,96 zł na realizację inwestycji pn: „Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja II.

Inwestycja polega na budowie budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym i stołówką szkolną wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną: budową linii kablowej n/n w.l.z., przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej (wraz z przebudową istniejącej sieci) oraz sieci cieplnej przesyłowej z istniejącego budynku szkoły, drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i chodnikiem dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Kamienniku. Budynek Przedszkola będzie przybudowany do istniejącego budynku Sali Gimnastycznej oraz będzie wyposażony w pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną.

 

Całkowita wartość zadania: 6.091.008,19 zł

Realizacja zadania: 2023-2024 rok.