Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

OGŁOSZENIE

o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kamiennik

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1343 z późn. zm.) Wójt Gminy Kamiennik ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 

1. Nazwa właściwego organizatora:

Gmina Kamiennik

 

2. Adres:

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

3. Określenie rodzaju transportu:

Publiczny transport zbiorowy na liniach użyteczności publicznej w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.

 

4. Określenie linii komunikacyjnych:

Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej na obszarze Gminy Kamiennik

 

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1343 z późn. zm.)

 

6. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Nie później niż do 31 grudnia 2023r.

 

7. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

 

8. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1343 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat