Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w sołectwie Białowieża

banner - rozwoj obszarow wiejskich.jpeg

Informujemy, że Gmina Kamiennik realizuje operację pn: „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BIAŁOWIEŻA”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cel operacji: Utworzenie miejsca do wspólnych spotkań i poprawa jakości życia

mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Białowieża.

 

Inwestor: GMINA KAMIENNIK

Zakres operacji:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z gotowych kontenerów wraz z zadaszonym tarasem i infrastrukturą techniczną tj. przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem na ścieki sanitarne, wlz, murem oporowym, miejscami postojowymi oraz zjazdem do granicy działki.