Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Kampania informacyjna ,,Podsumowanie LSR” - Informacja 1

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór od 2016 roku realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez ogłaszane konkursy, projekty własne, operacje grantowe oraz projekty współpracy. W wyniku tych instrumentów na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania wykorzystano prawie 4 mln EUR, które wpływają na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez jego zrównoważony rozwój w oparciu o możliwości lokalnej przedsiębiorczości, walory turystyczno-krajobrazowe, jednocześnie przy poszanowaniu tradycji, kultury, zabytków i środowiska naturalnego.

Jako jedyni na naszym terenie certyfikujemy podmioty posiadające swoje unikalne produkty, których lista znajduje się na stronie internetowej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór (www.ksiestwo.nysa.pl). Proces certyfikacji produktów był zapoczątkowany w 2015 roku wraz ze stworzeniem marki „Produkt Lokalny Nyskie Księstwo Jezior i Gór”. Jednocześnie na promocję kultury i produktów lokalnych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014 - 2020 Stowarzyszenie przeznaczyło w budżecie specjalne środki finansowe. Obecnie LGD szczyci się  blisko 250 zarejestrowanymi Produktami Lokalnymi i ta liczba stale się zwiększa. Znaczącą grupę stanowią produkty spożywcze, w tym wyroby pszczele, pierniki oraz tradycyjne lokalne potrawy, jak również rękodzieło, czy obiekty turystyczne.

Efektem naszych działań jest Centrum Produktu Lokalnego, które powstało w ramach projektu współpracy pn. Czas na produkt lokalny! realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą z Samorządem Województwa Opolskiego. W Centrum Produktu Lokalnego odbywają się między innymi szkolenia kulinarne wykorzystujące certyfikowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór produkty lokalne, warsztaty cukiernicze w zakresie produkcji oraz ozdabiania czekolady w różnych formach (tabliczki, praliny, lizaki), a także wystawy mające na celu promocję produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów. Na miejscu promowane są produkty tworzone z pasją przez rękodzielników, znajdują się tam również różnorodne spożywcze produkty promocyjne, tj. miody, pierniki, oleje, octy, czy przetwory konserwowe. Centrum Produktu Lokalnego po zakończeniu realizowanej obecnie operacji własnej Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór będzie również dysponować zróżnicowanymi ofertami turystycznymi zachęcającymi zwiedzających do odwiedzania naszego pięknego regionu oraz sklepem internetowym Produktów0 Lokalnych. Głównym założeniem Centrum Produktu Lokalnego jest bowiem aktywizacja mieszkańców rozwijających swoje pasje i promocja lokalnych zasobów. Podkreślenia wymaga fakt, że otrzymało ono nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Zabytek na medal. Nagroda ta przyznawana jest za działalność promującą opiekę nad zabytkami lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich podkreślając jak wielkie ma znaczenie ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego. Ponadto obiekt stanowi atrakcję regionalną i przyczynia się do uspójnienia oferty turystyczno-kulturalnej obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz zapewnia większą synergię między podmiotami działającymi w tym zakresie na naszym obszarze. W środku można znaleźć pracownię czekolady, w której uczestnicy warsztatów mają możliwość wytworzenia nowego produktu - Czekolady Nyskiej Książęcej Pierniczanki, która była prezentowana na Zamku w Mosznej podczas tegorocznego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów oraz która stanowi wizytówkę Nyskiego Księstwa Jezior i Gór jednocześnie będąc spożywczą atrakcją regionalną.

1.jpeg

2.jpeg