Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu

azbest2.jpeg

Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
na zadanie pn.:  
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2023”


 
W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Gmina Kamiennik otrzymała na podstawie umowy dotacji numer 111/2023/G-21/OZ-ZOA/D z dnia 30 marca 2023r. dotację na  dofinansowanie zadania pn.: "Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu gminy Kamiennik w roku 2023".
Kwota dotacji wyniosła – 8 444,80 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 15 684,19 zł brutto, z czego:

  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  4 222,40 zł;
  • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- 4 222,40 zł;
  • ze środków budżetu Gminy Kamiennik- 7 239,39 zł.

W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 12,064 Mg odpadów zawierających azbest.