Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 26 września br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail: dzd@opolskie.pl.

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

https://bip.opolskie.pl/2023/09/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-4/

 

Z wyrazami szacunku,

W imieniu

Pani Izabeli Damboń-Kandziory,

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,

 

Katarzyna Obodzińska

Departament  Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

tel.: 77 444 55 29

e-mail: k.obodzinska@opolskie.pl