Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zakończenie I naboru wniosków Programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Kamiennik informuje, ze zakończony został I nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Kamiennik w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W najbliższych dniach uruchomiony zostanie II nabór w ramach nowej edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie” o czym będziemy informować.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Co za tym idzie, wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wśród najważniejszych zmian wprowadzonych w II naborze można wyróżnić:

  • rozszerzenie katalogu beneficjentów końcowych „Ciepłego Mieszkania” o najemców lokali z mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych,
  • urealnienie kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnych cen na rynku,
  • zwiększenie progów dochodowych i maksymalnych kwot dotacji we wszystkich częściach programu.

Więcej informacji można uzyskać w budynku Urzędu Gminy Kamiennik; pok. nr 1, telefonicznie pod nr 77 4312 135 wew. 16 lub mailowo pod adresem: