Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja o przebudowie drogi gminnej

dofinansowanie nkjig.jpeg

Informujemy, że Gmina Kamiennik realizuje operację pn: „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104512 O W KŁODOBOKU”, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury drogowej w miejscowości Kłodobok poprzez przebudowę drogi gminnej nr 104512 O oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi.

Inwestor: GMINA KAMIENNIK

Zakres operacji:

Przebudowa drogi gminnej nr  104512 O w miejscowości Kłodobok długości 0,623km o nawierzchni bitumicznej wraz z budową chodnika, zjazdów, przebudową rowów, przepustów oraz remontem rurociągu kanalizacji deszczowej.