Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Dane statystyczne Programu Czyste Powietrze na dzień 30.09.2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu opublikował dane statystyczne dotyczące złożonych przez mieszkańców województwa opolskiego wniosków, umów, wypłat oraz zrealizowanych przez Beneficjentów przedsięwzięć w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Lista:

https://www.wfosigw.opole.pl/wp-content/uploads/2023/10/Dane-statystyczne-w-podziale-na-gminy-30.09.2023.pdf

Zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2023 r. realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Kamiennik wygląda następująco:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 72 wniosków
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie – 59 umów
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 39 wypłat
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 967 214,41 zł

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat Programu na stronach internetowych: