Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Odbiór pojemników na odpady

Wójt Gminy Kamiennik informuje, że w związku z kończącą się umową  między Gminą Kamiennik a firmą REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kamiennik firma Remondis Opole Sp. z o.o. będzie odbierać pojemniki będące ich własnością w trakcie ostatniego wywozu nieczystości.

Firma zobowiązuje się do zapewnienia worków dla wszystkich mieszkańców, aby umożliwić zbieranie odpadów do czasu podstawienia pojemników przez kolejnego Wykonawcę wyłonionego w przetargu.

Harmonogram odbioru pojemników kształtuje się następująco:

Rejon I (Białowieża, Goworowice, Lipniki, Chociebórz, Kamiennik)
- w dniu 12.12.2023r. pojemniki na zmieszane,    
- w dniu 27.12.2023r. pojemniki na popiół.

 

Rejon II (Karłowice Wielkie, Karłowice Małe, Ogonów, Zurzyce, Wilemowice, Szklary, Cieszanowice, Kłodobok)       
- w dniu 28.12.2023r. pojemniki na zmieszane,    
- w dniu 11.12.2023r. pojemniki na popiół.


Dodatkowo:

Pojemniki na papier w dniu 21.12.2023r.   
Pojemniki na Tworzywa sztuczne w dniu 19.12.2023r.  
Pojemniki na szkło w dniu 15.12.2023r.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani
są do wystawienia pojemników należących do Firmy REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. w wyżej wyznaczonych terminach.    


PDFOdbiór pojemników na odpady.pdf (350,50KB)