Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamiennik.

 

Porządek sesji

1. Otwarcie LII sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad LII sesji Rady Gminy Kamiennik.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

4. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

                                                                                              

                                                                                           Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                          /-/ Gabriela Bardak


PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.pdf (233,56KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: