Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Informacja

o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 Maja 69

 

Podinspektor ds. gospodarki odpadami na zastępstwo

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

 

została wybrana Pani Anna Syc.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Syc spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała, iż posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat