Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Województwo Opolskie:

  • W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 zalecenie nie rozpalania w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania. W przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania.
  • Od 1 stycznia 2036 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu lub mających sprawność min. 80% lub wyposażonych w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie. Nie dotyczy to miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja rozpoczęła się po 1 lipca 2017. Te urządzenia mogą być użytkowane bez ograniczeń.

Źródła:

  • Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • UCHWAŁA XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
  • UCHWAŁA NR LVII/592/2023
  • SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”