Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się LV sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie LV sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad LV sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 57/1.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 15. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Gminy Kamiennik.

Przewodniczący Rady Gminy

                 /-/ Henryk Kliś


PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Kamiennik oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 57-1.pdf (2,55MB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (478,04KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (1,41MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (84,79KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Karłowice Małe.pdf (28,86KB)

PDFProjekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu Kłodobok.pdf (29,11KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: