Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Kamiennik

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 10ºº w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku odbędzie się II sesja Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji

 1. Otwarcie II sesji Rady Gminy Kamiennik i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad II sesji Rady Gminy Kamiennik.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o interpelacjach i zapytaniach radnych, które wpłynęły do biura rady
  w okresie międzysesyjnym.
 6. Przyjęcie lub odrzucenie wniosków komisji stałych (zgodnie z § 22 pkt. 4 Statutu Gminy Kamiennik).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 2023 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Kamiennik.
 18. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Kamiennik.

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Krzysztof Tkacz


PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (21,43KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji.pdf (356,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.pdf (342,46KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa Ekologii Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (375,96KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji Kultury Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (365,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf (580,26KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Kamiennik za 2023 rok.pdf (2,29MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamiennik.pdf (16,28MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.pdf (913,47KB)


INFORMACJA O NAGRYWANIU SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż zgodnie z art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia: SESJA RADY GMINY KAMIENNIK JEST NAGRYWANA, a nagranie udostępniane w Internecie, w celu realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym – którym jest zapewnienie dostępu do informacji publicznej. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Kamiennik, ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: ochrona.danych@kamiennik.pl