Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Debata nad raportem o stanie gminy

Szanowni mieszkańcy, informujemy, że na sesji Rady Gminy Kamiennik 25 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Kamiennik za 2023 rok, który przedłożony został Radzie Gminy przez Wójta Gminy.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy (maksymalnie 15 osób). Osoby, które chcą uczestniczyć w debacie prosimy o złożenie do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia, popartego  podpisami co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.

Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kamienniku przy ul. 1-go Maja 69 w Biurze Rady Gminy pok. 2  do 24 czerwca 2024 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie udziału w debacie oraz raport dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.


PDFRaport o stanie gminy Kamiennik za 2023.pdf (2,09MB)

PDFZałącznik - wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Kamiennik w 2023 r.pdf (234,66KB)

DOCXZgłoszenie mieszkańca do debaty.docx (16,01KB)


PDFKlauzula informacyjna dla mieszkańca biorącego udział w debacie.pdf (110,48KB)

PDFKlauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia mieszkańcowi biorącemu udział w debacie.pdf (109,93KB)