Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ewidencja ludności

Tryb i sposoby załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności.

Wzory pism i wniosków w załącznikach.


DOCTryb i sposoby załatwiania spraw dotyczących ewidencji ludności.doc (74,50KB)

PDFWniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf (121,71KB)

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf (154,01KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf (142,25KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf (146,56KB)

PDFZgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf (183,45KB)

PDFZgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.pdf (150,17KB)

PDFWzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf (131,25KB)

PDFWniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych.pdf (208,38KB)