Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

  1. Lokal mieszkalny nr 2 o p. u. 46,97 m2  położony w Kamienniku ul. 1 Maja 45A składający się z 1 pokoju, łazienki, przedpokój i kuchnia. Lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego. Udział we współwłasności w części wspólnych budynku oraz działki nr 302/5 wynosi 125/1000 części

Wartość lokalu wraz z udziałem wynosi 23 439 zł słownie: dwadzieścia trzy tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych

  1. Lokal mieszkalny nr 3 o p. u. 59,26mpołożony w Kamienniku ul. 1 Maja 45A składający się  z 3 pokoi, łazienka, przedpokój i kuchnia. Lokal  usytuowany jest na  pierwszym piętrze  budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego. Udział we współwłasności w części wspólnych budynku oraz działki nr 302/5 wynosi 297/1000

Wartość lokalu wraz z udziałem wynosi 29 572 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote

  1. Lokal mieszkalny nr 4 o p. u. 54,27 m2  położony w Kamienniku ul. 1 Maja nr 45A składający się z 3 pokoi, łazienka, garderoba i kuchnia . Lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego dwukondygnacyjnego . Udział we współwłasności w części wspólnych budynku oraz działki nr 302/5 wynosi 302/1000.

Wartość lokalu wraz z udziałem wynosi 27 082 zł słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złote.

 

 

Ustala się 6 tygodniowy termin /licząc od dnia 04.09.2013 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.