Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiamy,  że  w dniu  31. 10.  2013 r.  o  godz. 9.00  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik.

Porządek sesji:

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych  kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kamiennik.
 4. Przedstawienie informacji o stanie oświaty w gminie Kamiennik.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia „ Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   na  2014 rok.”
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok,
 3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
 4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
 1. Analiza oświadczeń  majątkowych za 2012 rok.
 2. Pytania i interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 

Uwaga –  z  projektami  uchwał  zapoznać się można   w Biurze Rady Gminy pok. nr 2 w Urzędzie Gminy w Kamienniku.