Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Sesja Rady Gminy

Zawiadamiamy, że  w dniu  12 grudnia 2013 r.  o  godz. 900  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku  odbędzie się  sesja  Rady Gminy Kamiennik

Porządek sesji

 1. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami.
 2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie protokołów z przeprowadzonych  kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kamiennik.
 4. Podjęcie uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2014 rok.
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Kamiennik,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok,
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok,
 • w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 1. Pytania i interpelacje radnych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.