Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

Serwis informacyjny Starostwa Powiatu Nyskiego

portal-eduko-baner.jpeg

polecane_pupnysa.jpeg

Wybierz język

Święto niepodległości

Dnia 11 listopada w Gminnym Ośrodku kultury i Sportu odbyła sie uroczystość z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na obchody przybyli zaproszeni goście - przedstawiciele władz powiatowych, Związku Kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczystość rozpoczęła się wygłoszeniem okolicznościowych referatów przez Prezesa Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - pana kpt. Jana Walichiewicza. Po nim mównicę zajął przewodniczący Rady Gminy Kamiennik pan Aleksander Słonina.
P. Walichiewicz
P. przewodniczacy

Następnie doszło do miłej chwili dla orkiestry OSP Kamiennik, której sztandar został odznaczony medalem ZKRPiBWP.
Odznaczanie
po odznaczeniu
Rozpoczęcie

Uroczystość została uświetniona przez koncert orkiestry OSP i występy młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku.